Skip to content Skip to navigation

2017年南京师范大学(普通组)拔河比赛圆满结束

 

20171223日,南京师范大学仙林校区西区篮球场举行了本年度最后一项赛事,即南京师范大学(普通组)拔河比赛。本次比赛虽然是在入冬时节,又面临期末迎考阶段。但各院依然参与热情不减,有17个院参加了比赛。最终外语院勇夺冠军,教师院、公管院、电自院、能源院、地科院、物科院、教科院分获二至八名。

 

 

                      公体部

                                          2017,12,25